سیما فایلدانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
سیما فایل
پیشنهاد ما

سوالات استخدامی نمونه سوال پیام نور پروژه کارآفرینی گزارش کارآموزی آزمون آزمایشی دانلود پاورپوینت
دانلودکارآفرینی کارخانه تولید واتر پمپ خودرو سنگین
1 1 1 1 1
عالی
docx
1396 آبان 23
حجم : 2 مگابایت
صفحات : 79
14000 تومان
خرید و دانلود

دانلودکارآفرینی کارخانه تولید واتر پمپ خودرو سنگین


نخستین گام درراه رسیدن به یک برنامه تولید مناسب برآورد میزان تقاضا می باشد

دانلودکارآفرینی کارخانه تولید واتر پمپ خودرو سنگین

 

 

 

خلاصه طرح : 6
شرح فنی 7
فصل اول 8
بررسی  بازار 8
بازاریابی 9
برآورد تقاضا 9
برخی از عوامل موثر در افزایش تقاضای «واترپمپ » عبارتند از: 9
_ سهم قابل وصول از بازار 10
محاسبه سهم قابل وصول از بازار بر مبنای اطلاعات زیر صورت می پذیرد: 10
وصول در هر سال 10
فرمول برای محاسبه سهم قابل وصول : 11
اتوبوس302 11
مقدار تولید سالانه 12
مقدار تولید سالانه 13
کامیون خاور 13
مقدارتولید سالانه 13
فصل دوم 14
مطالعه فنی 14
لیست قطعات 15
محصول: واترپمپ کامیون بنز 10 ton 15
لیست قطعات 16
محصول : واتر پمپ بنز 302 16
لیست قطعات 17
محصول : واتر پمپ کامیون خاور 17
لیست مواد و قطعات اولیه 18
نمودار مراحل ساخت 19
شماره قطعه:61654 19
نمودار مراحل ساخت 19
شماره قطعه:51594 19
نمودار مراحل ساخت 20
شماره قطعه:51594 20
نمودار مراحل ساخت 21
شماره قطعه:31546 21
نمودار مراحل ساخت 21
شماره قطعه:31570 21
نمودار مراحل ساخت 22
شماره قطعه:51462 22
نمودار مراحل ساخت 22
شماره قطعه:51618 22
نمودار مراحل ساخت 23
شماره قطعه:31450 23
محاسبه ماشین الات مورد نیاز 23
محاسبه ماشین الات مورد نیاز 24
محاسبه ماشین الات مورد نیاز 25
محاسبه ماشین الات مورد نیاز 25
لیست ماشین الات مورد نیاز 26
لیست ابزار الات 26
برآورد نیروی انسانی  بخش تولیدی 27
فرم برآورد مساحت و ملزومات قسمت های تولیدی 28
محاسبه زمان سیکل : 29
ماتریس تقدم : 29
کامیون خاور & اتوبوس 302 : 29
سطر کد : 30
بالانس خط  مونتاژ : 30
"واتر پمپ " کامیون خاور & اتوبوس 302 : 30
لیست تجهیزات مورد نیاز ایستگاهها 31
نیروی انسانی بخش مونتاژ 32
فرم برآورد مساحت و ملزومات قسمت مونتاژ 32
نمودار تجزیه و تحلیل دریافت و ارسال 33
تجهیزات مورد نیاز بخش دریافت ارسال 34
نیروی انسانی مورد نیاز بخش دریافت و ارسال 34
انبار مواد اولیه 40
انبار محصول 40
انبار قطعات ساخته شده 41
انبار روباز 41
تجهیزات و نیروی انسانی مورد نیاز انبارها 42
تجهیزات : 42
نیروی انسانی : 42
نمای کلی انبارها 43
جدول اطلاعات تولید 43
روش I 44
روش II 45
استفاده از ابزار تحلیلی جهت آنالیز جریان مواد 46
تعیین استقرار بخشهای تولیدی 46
به منظور تعیین استقرار بخشهای تولیدی از دو روش مارپیچی و جدول بندی سفر استفاده شده است. کد بخشها و مساحت  دپارتمها  به شرح جدول ذیل می باشد: 46
روش مارپیچی 47
در این مرحله باید جریانها را به ترتیب نزولی مرتب نمود: 47
استقرار I   مربوط به روش مارپیچی 47
مزایا: 47
معایب: 48
استقرار II مربوط به روش مارپیچی 48
مزایا: 48
معایب : 48
استقرار III مربوط به روش مارپیچی 49
مزایا: 49
معایب: 49
روش جدول بندی سفر 49
جدول از _ به اولیه 50
جدول از _ به ثانویه 51
جدول از _ به سوم 52
فاصله مختصاتی (پله ای ) دپارتمانها در طرح I جدولبندی سفر 53
جدول از _ به «جریان _ مسافت» برای استقرار I جدولبندی سفر 53
مزایا: 54
معایب : 54
فاصله مختصاتی (پله ای ) دپارتمانهادر طرح II جدولبندی سفر 54
جدول از _ به « جریان _ مسافت » برای استقرار II  جدولبندی سفر 54
مزایا: 55
معایب: 55
فاصله مختصاتی (پله ای )دپارتمانها در طرح III جدولبندی سفر 56
جدول از _ به «جریان _مسافت» برای استقرار جدولبندی سفر 56
مزایا: 57
انتخاب طرح نهایی 57
دلایل این انتخاب به شرح زیر است : 57
تعیین وسایل حمل و نقل 58
طبق نمودار برنامه ریزی حمل و نقل دو سیستم حمل و نقل ارائه گردیده : 58
محاسبه تعداد وسایل حمل و نقل مورد نیاز 59
انبار ابزار 59
کارگاه نگهداری و تعمیر 60
بخش تاسیسات 60
تجهیزات گرمایشی 60
تجهیزات  سرمایشی 60
سیستم و آب و فاضلاب 60
تجهیزات روشنایی 61
طرح قسمتهای سرویس دهنده به پرسنل : 61
برآورد تعداد کارکنان قسمتهای سروس دهنده به پرسنل 63
برآورد تعداد کارمندان بخش اداری 64
دیاگرام ارتباطات 65
دیاگرام ارتباطات 68
لیست فضای مورد نیاز بخش ها 69
تعیین محل کارخانه 71
عوامل موثر بودن در تعیین محل 71
1- نزدیک بودن به مواد اولیه : 71
2- نزدیک بودن به تهیه کنندگان قطعات خریدنی : 71
3-دسترسی به جاده های اصلی : 71
1-قیمت زمین مورد نظر برای احداث کارخانه : 71
1-ارزان بودن نیروی کار : 72
2- دسترسی به بازار مصرف : 72
1-نزدیکی به کارخانجات تولید کننده مواد خریدنی : 72
بررسی سه محل مختلف برای احداث کارخانجات با توجه به عوامل معرفی شده محلی در جاده مخصوص کرج : 73
مشهد 73
اصفهان 74
پیشنها محل انتخابی 74
فصل سوم 75
بررسی مالی 75
تعیین سرمایه ثابت طرح 76
سرمایه ثابت در واقع همان هزیته های قبل از بهره برداری طرح است که شامل   موارد زیر می شود: 76
الف) زمین : 76
ب) هزینه 76
ب )احداث ساختمان : 76
ب-1) هزینه احداث فضاهای جانبی 77
ج) هزینه خرید ماشین الات : 77
د) هزینه تجهیزات : 77
ه ) هزینه تاسیسات 78
و) سایر هزینه : 78
تعیین سرمایه در گردش طرح 79
الف) مواد اولیه 79
ب) دستمزد 79
ج) تنخواه گردان 79
مجموع سرمایه مورد نیاز : 80
سرمایه مورد نیاز طرح از مجموع سرمایه ثابت و سرمایه در گردش به دست می اید: 80
براورد هزینه های سالیانه 80
الف) هزینه خرید مواد اولیه برای مدت یکسال برابر است با : 80
ب) هزینه نیروی انسانی : 80
هینه دستمزد کارکنان در طول یکسال برابر است با : 80
ج) هزینه تعمیرات و نگهداری : 80
د) هزینه استهلاک : 81
ه) هزینه های متفرقه 81
شامل حق بیمه پرسنل ، هزینه بهره وام و هزینه های پیش بینی نشده است: 81
محاسبه کل هزینه ها : 81
محاسبه قیمت تمام شده محصول 82
تعیین قیمت فروش 82
صورتحساب سود و زیان 82
فصل چهارم 84
تجزیه و تحلیل طرح 84
توجیه پذیری طرح 85
الف) نقطه سر به سر 85
ب) شاخص برگشت سرمایه : 85
ج) شاخص عملکرد 85
د) دوره برگشت سرمایه 86
خلاصه طرح 86

 
خلاصه طرح :
در این طرح به بررسی تولید واترپمپ خودرو سنگین (کامیون 1921، اتوبوس302 ، کامیونت خاور) پرداخته شرده است ، برای بررسی طرح از روش های آماری و اقتصادی و برآورد های مالی استفاده شده است ، این طرح شامل چهار فصل میباشد ، فصل اول به بیان کلیاتی از قبیل مقدمه ، تاریخچه ، مجوز های قانونی مورد نیاز ، وضعیت بازار ، میزان واردات و صادرات و ... پرداخته است ، فصل دوم به بیان روش انجام کار پرداخته است ، بازدید از واحد کاری مشابه ، نیروی انسانی ، نحوه تامین سرمایه و ... از جمله عناوین موجود در این فصل میباشد ، فصل سوم به بررسی طرح از دیدگاه اقتصادی پرداخته است ( طرح توجیهی یا BP ) ، عناوینی از قبیل نیروی انسانی مورد نیاز ، میزان سرمایه گذاری ، مواد اولیه مورد نیاز ، ماشین آلات مورد نیاز و ... از جمله عناوین موجود در این فصل میباشد ، در نهایت فصل چهارم به بیان نتیجه اجرای طرح می پردازد .دانلودکارآفرینی کارخانه تولید واتر پمپ خودرو سنگین
ایمیل * موبایل *

دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
برچسب‌ها :

محصولات خاص


 • PDF ویژه

  دانلود سوالات مصاحبه حضوری استخدام بانک صادرات ایران

  دانلود سوالات مصاحبه حضوری استخدام بانک صادرات ایران

  تا زمانی که این فایل PDF را مطالعه نکرده اید در مصاحبه حضوری استخدام بانک صادرات ایران شرکت نکنید. گذراندن مصاحبه حضوری و گزینش، جزو اصلی قبولی در آزمون های استخدامی می باشد. بسیاری از کارجویان در آزمونهای علمی و تستی قبول می شوند اما از پس مصاحبه بر نمی آیند

 • PDF ویژه

  دانلود سوالات مصاحبه حضوری استخدام موسسه اعتباری ثامن

  دانلود سوالات مصاحبه حضوری استخدام موسسه اعتباری ثامن

  تا زمانی که این فایل PDF را مطالعه نکرده اید در مصاحبه حضوری استخدامی موسسه اعتباری ثامن شرکت نکنید. گذراندن مصاحبه حضوری و گزینش، جزو اصلی قبولی در آزمون های استخدامی می باشد. بسیاری از کارجویان در آزمونهای علمی و تستی قبول می شوند اما از پس مصاحبه بر نمی آیند

 • PDF ویژه

  دانلود سوالات مصاحبه حضوری استخدام نیروی انتظامی

  دانلود سوالات مصاحبه حضوری استخدام نیروی انتظامی

  تا زمانی که این فایل PDF را مطالعه نکرده اید در مصاحبه حضوری استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران شرکت نکنید. گذراندن مصاحبه حضوری و گزینش، جزو اصلی قبولی در آزمون های استخدامی می باشد. بسیاری از کارجویان در آزمونهای علمی و تستی قبول می شوند اما از پس مصاحبه بر نمی آیند

 • PDF ویژه

  دانلود سوالات مصاحبه حضوری بیمه پاسارگاد

  دانلود سوالات مصاحبه حضوری بیمه پاسارگاد

  تا زمانی که این فایل PDF را مطالعه نکرده اید در مصاحبه حضوری بیمه پاسارگاد شرکت نکنید. گذراندن مصاحبه حضوری و گزینش، جزو اصلی قبولی در آزمون های استخدامی می باشد. بسیاری از کارجویان در آزمونهای علمی و تستی قبول می شوند اما از پس مصاحبه بر نمی آیند

 • PDF ویژه

  دانلود سوالات مصاحبه حضوری استخدام بانک قرض الحسنه رسالت

  دانلود سوالات مصاحبه حضوری استخدام بانک قرض الحسنه رسالت

  تا زمانی که این فایل PDF را مطالعه نکرده اید در مصاحبه حضوری بانک قرض الحسنه رسالت شرکت نکنید. گذراندن مصاحبه حضوری و گزینش، جزو اصلی قبولی در آزمون های استخدامی می باشد. بسیاری از کارجویان در آزمونهای علمی و تستی قبول می شوند اما از پس مصاحبه بر نمی آیند

 • PDF ویژه

  دانلود سوالات آزمون استخدامی متروی شیراز

  دانلود سوالات آزمون استخدامی متروی شیراز

  دانلود نمونه سوالات استخدامی سازمان متروی شیراز با بیش از 500 نمونه سوال استخدامی عمومی و تخصصی همراه با پاسخنامه ویژه آزمون استخدام سازمان قطار شهری شیراز و حومه در سال 1394

 • PDF ویژه

  سوالات استخدامی مهمانداری هواپیمایی هما

  سوالات استخدامی مهمانداری هواپیمایی هما

  دانلود سوالات عمومی و تخصصی آزمون استخدامی مهمانداری هواپیمایی هما بهمراه پاسخنامه در قالب فایل PDF مناسب متقاضیان شرکت در آزمون استخدام مهمانداری هواپیمایی هما.

 • PDF ویژه

  دانلود سوالات آزمون تصدی امر قضا

  دانلود سوالات آزمون تصدی امر قضا

  با توجه به آزمون استخدامی قوه قضاییه ، بسته ای حاوی نمونه سوالات استخدامی قوه قضاییه را آماده کرده ایم که کمک زیادی به قبولی شما در آزمون استخدامی این ارگان میباشد. قوه قضاییه برای تکمیل کادر اداری از بین داوطلبان علاقه مند و واجد شرایط در رشته های مختلف از طریق برگزاری آزمون، استخدام میکند.

 • PDF ویژه

  دانلود سوالات مصاحبه حضوری استخدام شرکت البرز دارو

  دانلود سوالات مصاحبه حضوری استخدام شرکت البرز دارو

  تا زمانی که این فایل PDF را مطالعه نکرده اید در مصاحبه حضوری شرکت البرز دارو شرکت نکنید. گذراندن مصاحبه حضوری و گزینش، جزو اصلی قبولی در آزمون های استخدامی می باشد. بسیاری از کارجویان در آزمونهای علمی و تستی قبول می شوند اما از پس مصاحبه بر نمی آیند

 • PDF ویژه

  دانلود سوالات استخدام شرکت بابک مس ایرانیان

  دانلود سوالات استخدام شرکت بابک مس ایرانیان

  دانلود بسته ویژه سوالات استخدام شرکت بابک مس ایرانیان در سال 1395 بهمراه پاسخنامه در قالب نرم افزار PDF

 • PDF ویژه

  دانلود سوالات استخدام بانک پاسارگاد

  دانلود سوالات استخدام بانک پاسارگاد

  دانلود مجموعه کامل سوالات عمومی و تخصصی استخدامی بانک پاسارگاد بهمراه پاسخنامه در قالب pdf

 • pdf ویژه

  دانلود سوالات مصاحبه حضوری استخدام بانک پاسارگاد

  دانلود سوالات مصاحبه حضوری استخدام بانک پاسارگاد

  تا زمانی که این فایل PDF را مطالعه نکرده اید در مصاحبه حضوری بانک پاسارگاد در سال 94 شرکت نکنید. گذراندن مصاحبه حضوری و گزینش، جزو اصلی قبولی در آزمون های استخدامی می باشد. بسیاری از کارجویان در آزمونهای علمی و تستی قبول می شوند اما از پس مصاحبه بر نمی آیند

 • pdf ویژه

  دانلود سوالات مصاحبه حضوری استخدام بانک حکمت ایرانیان

  دانلود سوالات مصاحبه حضوری استخدام بانک حکمت ایرانیان

  تا زمانی که این فایل PDF را مطالعه نکرده اید در مصاحبه حضوری بانک حکمت ایرانیان در سال 94 شرکت نکنید. گذراندن مصاحبه حضوری و گزینش، جزو اصلی قبولی در آزمون های استخدامی می باشد. بسیاری از کارجویان در آزمونهای علمی و تستی قبول می شوند اما از پس مصاحبه بر نمی آیند

 • pdf ویژه

  دانلود سوالات استخدامی مشاغل عملیات ریلی

  دانلود سوالات استخدامی مشاغل عملیات ریلی

  دانلود نمونه سوالات استخدامی مشاغل عملیات ریلی سال96 بهمراه پاسخنامه در قالب pdf

 • pdf ویژه

  دانلود سوالات استخدام دانشگاه علامه طباطبایی

  دانلود سوالات استخدام دانشگاه علامه طباطبایی

  دانشگاه علامه طباطبایی برای تأمین نیروی انسانی متعهد و کارآمد موردنیاز خود در چهارچوب آئین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیئت‌علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی و براساس مجوز مورخ 93/12/23 هیئت‌امناء دانشگاه، تعداد 25 نفر از افراد واجد شرایط را از طریق آزمون و مصاحبه عمومی و تخصصی و گزینش به‌صورت قراردادی

 • PDF ویژه

  دانلود سوالات استخدام هنر آموز الکترونیک آموزش و پرورش

  دانلود سوالات استخدام هنر آموز الکترونیک آموزش و پرورش

  دانلود بسته سوالات عمومی و اختصاصی استخدام هنر آموز الکترونیک آموزش و پرورش در قالب PDF با بهترین کیفیت بهمراه پاسخنامه مناسب متقاضیان شرکت در آزمون استخدامی آموزش و پرورش در سال 1395 همچنین در ادامه می توانید توضیحات کامل مجموعه سوالات هنر آموز الکترونیک را مشاهده نمائید

 • PDF ویژه

  دانلود سوالات استخدام هنر آموز تاسیسات آموزش و پرورش

  دانلود سوالات استخدام هنر آموز تاسیسات آموزش و پرورش

  دانلود بسته سوالات عمومی و اختصاصی استخدام هنر آموز تاسیسات آموزش و پرورش در قالب PDF با بهترین کیفیت بهمراه پاسخنامه مناسب متقاضیان شرکت در آزمون استخدامی سازمان آموزش و پرورش در سال 1395 همچنین در ادامه می توانید توضیحات کامل مجموعه سوالات استخدام هنر آموز تاسیسات را مشاهده نمائید.

 • PDF ویژه

  دانلود سوالات استخدام استاد کار کامپیوتر آموزش و پرورش 97

  دانلود سوالات استخدام استاد کار کامپیوتر آموزش و پرورش 97

  دانلود بسته سوالات عمومی و اختصاصی استخدام استاد کار کامپیوتر آموزش و پرورش در قالب فایل PDF با بهترین کیفیت بهمراه پاسخنامه کامل این سوالات مناسب متقاضیان شرکت آزمون استخدامی سال 96 سازمان آموزش و پرورش می باشد،جهت خرید بعد از پرداخت وجه لینک دانلود نمایش داده میشود،با آرزوی موفقیت برای همه شما.97

 • PDF ویژه

  دانلود سوالات آموزگار توانبخشی استثنایی استخدام آموزش و پرورش

  دانلود سوالات آموزگار توانبخشی استثنایی استخدام آموزش و پرورش

  دانلود بسته سوالات عمومی و تخصصی استخدام آموزگار توانبخشی استثنایی آموزش و پرورش در قالب فایل PDF با بهترین کیفیت بهمراه پاسخنامه مناسب متقاضیان شرکت در آزمون استخدامی آموزش و پرورش در سال 1397 همچنین در ادامه می توانید توضیحات کامل سوالات استخدام معلم توانبخشی را مشاهده نمائید.

 • PDF ویژه

  دانلود سوالات هنر آموز طراحی و دوخت استخدام آموزش و پرورش

  دانلود سوالات هنر آموز طراحی و دوخت استخدام آموزش و پرورش

  دانلود سوالات عمومی و تخصصی هنر آموز طراحی و دوخت آزمون استخدام آموزش و پرورش سال 97 بهمراه پاسخنامه در قالب فایل PDF مناسب متقاضیان استخدام در سازمان آموزش و پرورش ایران با آرزوی موفقیت برای تمامی شما عزیزان .