سیما فایل دانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
گزارش کارآفرینی آب معدنی

عالی

docx 1396 آذر 15 حجم : 2 مگابایت صفحات : 1119000 تومان خرید و دانلود

گزارش کارآفرینی آب معدنی

گزارش کارآفرینی شرکت آب معدنی کوهسار

 

 

مقدمه

فرمول شیمیایی آب

اشکال متغیر

اهمیت آب در زندگی

آب در زندگی روزانه

مصرف آشکار و نهان آب

آب آشامیدنی

آب ، فرهنگ و مذهب

آلودگی آبهای زیرزمینی

علل آلودگی آبهای زیرزمینی

تاثیر عمق چاه در تصفیه آب

جمع‌ بندی نکات مهم

تاریخچه

عوامل آلوده کننده آب

عوامل آلوده کننده آبهای سطحی

آلوده کننده‌های صنعتی

فاضلاب خانگی

منابع تامین آب

مهمترین منابع آب در دنیا

آب باران

آب رودخانه‌ها

پدیده حیاتی در ذخیره آب

اشعه خورشید

آبهای معدنی

نگاه اجمالی

آبهای معدنی اسیدی

طبقه بندی آبهای معدنی

آبهای معدنی سولفات سدیم‌دار

آب چشمه‌های تلخ

چشمه‌های کلرور سدیم

آبهای ‌آهک‌دار

چشمه‌های آرسنیک‌دار

آبهای یددار

نحوه در بطری ریختن

آب معدنی

انواع آب معدنی

تعریف و منشا آبهای معدنی

منشاء آبهای معدنی

آیا ممکن است آب داخل بطری مضر باشد ؟

پروسه تولید آب معدنی

- آبهای سدیک کلروره

۱) چشمه های معدنی

۲) چشمه های گاز دار

۳) چشمه های طبی

۴) چشمه های آبگرم

خلاصه شرکت

مالکیت شرکت

خلاصه هزینه های سرمایه گذاری جهت راه اندازی شرکت:

نرخ بازده مالی (درصد) شرکت

مکان شرکت وتسهیلات آن

خدمات شرکت

مقایسه رقابتی

زمینه ها وامکانات فروش

نحوه اجرای فعالیت یا ارائه خدمات

تکنولوژی

خدمات آینده

خلاصه تجزهی وتحلیل بازار

بخش بندی بازار

پیش بینی فروش

نقطه سربه سر شرکت

تیم مدیریتی

کمبود های مدیریتی

جدول حدود بازترکیبات شیمیایی آب معدنی

قیمت داخلی وجهان محصول

موارد مصرف و کاربرد

کالای جایگزینی

اهمیت استراتژیکی کالا در دنیا

جدول تراز متوسط سالانه چرخه آب در دره ها واقیانوس ها (میلیارد متر

مکعب)

جدول مقایسه از متوسط چرخه آب قاره ها کره زمین وایران

جدول تعداد منابع آب زیرزمینی( چاه-چشمه-قنات) در حوزه های آبریز اصلی کل کشور طی پنج سال ۷۷/۶۶

جدول میزان تخلیه منابع آب زیر زمینی( چاه،چشمه، قنات) در پایان هر سال آبی

جدول مقایسه جریان سطحی پنج سال اخیر در حوزه های آبریز اصلی کشور و مقایسه آن با ۲۶ سال گذشته

جدول لیست طرحهای آبمعدنی در کشور

کشورهای عمده تولید کننده ومصرف کننده محصول

جدول میزان تولید آب معدنی در جهان

وضعیت عرضه وتقاضا

جدول میزان صادرات ومصرف داخلی آب معدنی و جمع کل تولید را در طی سالهای ۷۶-۷۰ نشانی می دهد.

جدول واحدهای تولید آب معدنی

جدول ظرفیت طرحهای در حال راه اندازی

بررسی وضعیت طرحهای در دست اجرا

جدول میزان پراکنش طرح ها آب معدنی در سطح کشور

بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه اول

بررسی روند مصرف از آغاز برنامه اول

بررسی روند صادرات محصول از آغاز برنامه اول اقتصادی کشور وامکان توسعه صادران آن

بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات تا پایان برنامه سوم

بررسی اجمالی تکنولوژی و روش های تولید وعرضه محصول در کشور ومقایسه آن با دیگر کشورها

آماده سازی و سالم سازی آب

۱)انتقال از منابع آب

۲)مخازن ذخیره آب

۳)فیتلراسیون آب

۴)تعدیل طعم آب و رنگ وبو(PURIFFICATION

5)مرحله فیلتراسیون نهایی آب POLISHING

6) مرحله استریل کردن آب

مرحله دوم:پرکردن آب در بطری

بخش دوم-تولید بطری

جدول فرایند تولید وبسته بندی آب معدنی

۴)تعیین نقاط قوت وضعف تکنولوژی های مرسوم به شکل اجمالی

۵)بررسی وتعیین حداقل ظرفیت اقتصادی-حجم سرمایه گذاری طرح

۱ـآب معدنی

۲-گرانولPET

3-در بطری

۴-برچسب

۵-پلاستیک شیرینگ

جدول

میزان تعداد،منبع تامین وقیمت مواد اولیه عمده مصرفی

پیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح

وضعیت تامین نیروی انسانی وتعداد اشتغال

جدول نیروی انسانی مورد نیاز طرح

 

 

مقدمه

آب ماده ای فراوان در کره زمیناست. به شکل های مختلفی همچون دریا، باران، رودخانهو... دیده می‌شود. آب در چرخه خود ، مرتباً از حالتی به حالت دیگر تبدیل می‌شود، اما از بین نمی‌رود. هر گونه حیات محتاج آب می‌باشد. انسان ها از آب آشامیدنیاستفاده می‌کنند، یعنی آبی که کیفیت آن مناسب سوخت و ساز بدن باشد.با رشد جمعیت، منابع آب طبیعی در حال تمام شدن هستند و این مسئله ، سبب نگرانی بسیاری از دولت‌ها در سراسر دنیا شده است. گاهی بدلیل مشکلات کمبود آب ، این ماده را جیره بندی می‌کنند تا مصرف آن را تعدیل نماین

فرمول شیمیایی آب

آب نوعی ماده مرکباست که از دو عنصر اکسیژنو هیدروژنساخته شده است. آب را جزو دسته مخلوط‌ها طبقه‌بندی نمی‌کنند، چون خواص آب نه به خواص هیدروژن شبیه است و نه به خواص اکسیژن. از ترکیب دو اتم هیدروژن و یک اتم اکسیژن، یک مولکول آب بوجود می‌آید. یک قطره آب دارای تعداد بی شماری مولکول آب می‌باشد.

معادله شیمیایی واکنش بین هیدروژن و اکسیژن و تشکیل آب از قرار زیر است
هر مولکول آب دارای یک ناحیه مثبت و یک ناحیه منفی است که این دو ناحیه در دو طرف مولکول آب واقع شده‌اند. شیمیدان‌ها با کمک شواهد به این نتیجه رسیده‌اند که مولکول آب شکل خطی ندارد، یعنی به این صورت نیست که دو اتم هیدروژن بصورت خطی در دو طرف یک اتماکسیژن قرار گرفته باشند(HــOــH). بلکه مولکول آب حالت خمیده ای دارد که اتم های هیدروژن در سر مثبت مولکول و اتم های اکسیژن در سر منفی مولکول آب تجمع پیدا نموده اند.

اشکال متغیر

آب در اشکال متفاوتی بر روی زمین یافت می‌شود. تنها ماده ای است که در طبیعت به هر سه حالت جامد، مایع و گاز وجود دارد. ابرها در آسمان، موج دریا، کوه یخی، توده های یخی در دل کوه ها و منابع آبی زیرزمینی تنها چند شکل از آب می‌باشند. طی اعمال تبخیر، میعان، انجمادو ذوب، آب مرتباً از حالتی به حالت دیگر تبدیل می‌شود. این پدیده تبدیل آب را چرخه بزرگ آب می‌نامند.
از آنجا که بارندگی در صنعت کشاورزیو همچنین برای خود بشر بسیار با اهمیت است، به اشکال مختلف بارندگی نام های به خصوصی اطلاق می‌شود. بارندگی معمولاً بصورت باراناست. دیگر اشکال آن، تگرگ،برف، مه و شبنم می‌باشند. همچنین، از برخورد نور با قطرات باران، رنگین کمانپدید می‌آید.
آب‌های روی سطح زمین، نقش های مهمی ایفا می‌کنند؛ رودخانه‌هاآب مورد نیاز کشاورزی را فراهم می‌کنند و دریاهاهم وسیله ای برای تجارت و مبادله کالاها محسوب می‌شوند. توده های یخی و آبشارها هم از دیگر اشکال آب هستند. فرسایش به وسیله ی آب، نقش مهمی در شکل محیط زیستایفا می‌کند.به علاوه، دره ها و دلتاهای حاصل از رسوبات رودخانه‌ها، محلی برای سکنی گزیدن انسان ها بوده است. آب به داخل زمین هم نفوذ می‌کند و آب‌های زیرزمینی را ایجاد می‌کند. آب‌های زیرزمینی را می‌توان با کندن چاه یا قناتاستخراج نمود. البته آب های زیرزمینی به شکل چشمهیا چشمه آب گرم هم به سطح زمین می‌آیند.آب املاح و مواد معدنی مختلفی دارد که بر حسب آن مواد، طعم و مزه اش بسیار تفاوت می‌کند. البته ما انسان‌ها ، خود ، قادریم که آشامیدنی بودن آبی را ارزیابی کنیم؛ مثلاً از آب شور دریا و یا آب‌های بدبوی باتلاق ها استفاده نمی‌کنیم. بلکه آبی می نوشیم که سالم بوده و مناسب نیازهای بدنمان باشد.

اهمیت آب در زندگی

آب خواص مهمی دارد که در زندگی ما بسیار با ارزشند. از جمله:

حلالبسیار خوبی است.

چگالیبالایی دارد و جالب این که وقتی یخ می‌زند یا حرارت می‌بیند، چگالی آن کاهش می‌یابد.

گرمای تبخیر آب بالاست. یعنی برای تبدیل مقدار کمی آب به بخار، گرمای زیادی لازم است. این خاصیت برای بدن ما بسیار با اهمیت می‌باشد. گرمای اضافی بدن با تبخیر تنها مقدار کمی از آب بدن از طریق منافذ پوست تعریق کاسته می‌شود.نیروی کشش سطحی آن به طور شگفت انگیزی زیاد است. گهگاه شاهد نشستن حشراتروی سطح آب بوده‌ایم. اگر به دقت به طرز قرار گرفتن حشره روی سطح آب نگاه کنید، متوجه می‌شوید که سطح آب زیر پای حشره، مانند یک تشک ابری فرو می‌رود؛ اما پاره نمی‌شود.آب مواد مختلف از جمله شکر و نمکرا براحتی در خود حل می‌کند. بسیاری از واکنش های شیمیایی تنها در حضور آب انجام می‌شوند. البته پاره ای مواد با آب مخلوط نمی‌شوند، مثل لیپیدها و دیگر مواد هیدرات کربن‌دار. غشاء سلولی که حاوی لیپیدها و پروتئیناست، از این خاصیت آب سود جسته و تعاملات محتویات سلولی با مواد شیمیایی خارج سلول را بدقت تحت کنترل دارد.یکی دیگر از خواص جالب آب، حالت جامد آن، یعنی یخ می‌باشد. هنگامی که آب بر اثر سرما به یخ تبدیل می‌شود، انبساط می‌یابد، بدین معنا که حجم بیشتری را اشغال می‌کند.بنابراین، حجمی از یخ که هم‌حجم آب اولیه است، جرم کمتری دارد. به این علت می‌گویند که چگالی یخ از آب کمتر است و همین مسئله باعث می‌شود که یخ روی آب شناور بماند. در حالی که در بیشتر موارد، چگالی ماده جامد از حالت مایع آن بیشتر است.
این ویژگی آب سبب می‌شود که بر خلاف بسیاری از مایعات، آب از سطح شروع به انجماد کند. این پدیده را بارها به هنگام شروع یخ زدن آب، درون فریزر منزلتان دیده اید؛ در زمستان با یخ زدن سطح آب دریاچه‌ها، لایه عایقی از یخ ایجاد می‌شود که این لایه، از یخ زدن لایه های زیرین خود جلوگیری می‌نماید. در این شرایط ، ماهی هاو دیگر آبزیان می‌توانند در مناطق گرم‌تر زیرین به حیات خود ادامه دهند.

دیگر ویژگی غیر عادی آب، ظرفیت گرمایی بالای آن می‌باشد. ظرفیت گرمایی یک جسم، مقدار گرمایی است که به جسم می‌دهیم تا دمایش، 1 درجه سانتی گراد افزایش یابد. جالب است بدانید که مقدار گرمایی که لازم است تا دمای 1 گرم آب را 1 درجه سانتی گراد افزایش دهد، حدود 10 برابر مقدار گرمایی است که برای 1 گرم آهنلازم است.

 

گزارش کارآفرینی آب معدنی
دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
تمامی حقوق وب سایت برای سیمافایل محفوظ می باشد . ©
خرید هاست