سیما فایلدانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
سیما فایل
دانلود پاورپوینت کامل فرایند برنامه نویسی
1 1 1 1 1
عالی
پاورپوینت
1397 مهر 19
حجم : 2 مگابایت
صفحات : 61
3000 تومان
خرید و دانلود

دانلود پاورپوینت کامل فرایند برنامه نویسی


یک برنامه فهرستی از دستورالعمل هاست که رایانه برای حل یک مسئله ی خاص باید قدم به قدم دنبال کند.

یک برنامه فهرستی از دستورالعمل هاست که رایانه برای حل یک مسئله ی خاص باید قدم به قدم دنبال کند.
برنامه نویسی یک فرایند شش مرحله ای است.
تعریف مسئله 
طراحی روش حل مسئله
کد نویسی روش حل
آزمایش برنامه 
مستند سازی برنامه 
تعمیم و نگهداری برنامه

یک برنامه فهرستی از دستورالعمل هاست که رایانه برای حل یک مسئله ی خاص باید قدم به قدم دنبال کند.
تعریف مسئله (در این مرحله ؛ برنامه نویس باید ؛ هدف مسئله ، ورودی مورد نیاز، خروجی مطلوب و پردازش مناسب را تعیین کند)
طرّاحی روش حلّ مسئله (در این مرحله برنامه نویس باید ؛ فرایند قدم به قدم برای رسیدن از ورودی مورد نیاز به خروجی مطلوب را طرّاحی نماید.)
مجموعه ی مراحل و قدم های لازم در فرایند رسیدن از داده های موجود به خروجی مطلوب , الگوریتم نامیده می شود.
برای تهیّه الگوریتم,برنامه نویس باید روش حل مسئله را با استفاده از جملات و نمودارها به وضوح بیان نماید.
دوروش بیان الگوریتم: شبه کد و نمودار گردشی(فلوچارت)
دانلود پاورپوینت کامل فرایند برنامه نویسی
ایمیل * موبایل *

دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.